Main page / Links

Links

Vybrané e-learningové podpory:

MM Stat: Základy statistiky - internetová učebnice statistiky

HyperStat Online Textbook - interaktivní učebnice základů statistiky

IASTAT - interaktivní učebnice statistiky na badame.vse.cz

Electronic Statistics Textbook by StatSoft - velmi rozsáhlá učebnice firmy StatSoftOdkazy na poskytovatele dat:

Český statistický úřad

Slovenský statistický úřad

Česká statistická společnost

Česká národní banka

EUROSTAT